آزمون ترسیم آدمک (گودیناف)

هوهوچی چی برگزار می کند:

آزمون ترسیم آدمک (گودیناف)

زمان: روزهای زوج با تعیین وقت قبلی

مخاطب: ۳ تا ۱۲ سال

هزینه: ۴۰ هزار تومان

تلفن تماس: ۰۹۱۹۷۰۷۰۲۴۶ – ۷۷۸۶۴۸۸۰

نشانی:تهرانپارس، اتوبان باقری، ابتدای گلبرگ شرقی، خیابان ملکی (۱۱۱)، کوچه ۱۳۶، پلاک ۱۲

روابط عمومی هوهوچی چی

#رویداد