ایده های نو برای لذت از محیط زیست

گل, برگ و هرچی قشنگه و تو باغچه تون میبینید رو بین دو مشمع بذارید تا خشک شه و همونجوری بمونه. بعد میتونید باهاشون آویزهای قشنگ و طبیعی بسازید.