ایمنی سوختگی کودکان

ایمنی سوختگی کودکان

  • آتش یکی از بزرگترین خطراتی است که کودکان را تهدید می کند. غالبا کودکانی که با کبریت یا فندک بازی می کنند، خانه را به آتش می کشند.
  • اگر اجاق، بخاری، شومینه یا چیزی از این قبیل در منزل دارید ،یک کپسول آتش نشانی را در نزدیکی آن نگه دارید و آن را به طور مرتب چک و سرویس کنید.
  • چیزهایی را که ممکن است نظر کودکتان را جلب کنند در بالای بخاری قرار ندهید.
  • کبریتها و فندکها را دور از دسترس و دید کودک نگه دارید.
  • در صورتی که از سیگار استفاده می کنید آن را به درستی خاموش کرده و ته مانده آن را نیز از بین ببرید.

روابط عمومی هوهوچی چی

#ایمنی