ایمنی هنگام غذا خوردن

ایمنی هنگام غذا خوردن

  • کودک را هنگام غذا خوردن تنها نگذارید. همیشه یک نفر باید (حتی تا ۳ سالگی) بر غذا خوردن کودک نظارت داشته باشد.
  • او را بنشانید و غذا بدهید. مراقب جویدن غذا و بلعیدن او باشید.
  • همزمان با افزایش دندان های کودک، غلظت و سفتی غذا را بیشتر کنید و غذاهایی بدهید که قابل جویدن باشد.مواد غذایی که احتمال دارد باعث خفگی کودک شود مانند سوسیس، شکلات، آب نبات، تخمه و آجیل، انگور و تکه های درشت گوشت را در دسترسش قرار ندهید.
  • هنگام دندان در آوردن اگر برای بی حسی لثه از دارو استفاده می کنید، سعی کنید نزدیک زمان غذا خوردن نباشد چون باعث بی حسی ماهیچه های گلو می شود و بلعیدن غذا را مشکل می کند.
  • اگر کودک در اتومبیل یا در کالسکه در حال حرکت است به او غذا ندهید.

#ایمنی