بازیهای هدفمند کودکان یک تا سه سال.

۱-چند دمپایی در اندازه های گوناگون برداشته و با کنار هم قرار دادن آنها شکل های مختلفی بر روی زمین درست کنید.
۲-چند جفت دمپایی در اندازه و رنگ های مختلف انتخاب کنید . ابتدا آنها را جفت بچینید. سپس به هم بریزید و از کودک بخواهید تا دمپایی ها را جفت کند.بازی را با دو جفت دمپایی شروع کنید و به چهار جفت برسانید.