تئاتر خرمشیر

نمایش شاد و موزیکال خرمشیر

کارگردان: مجتبی خمسه

زمان: اردیبهشت و خرداد ۹۶

ساعت: ۱۶

صبح ها ویژه مدارس و مهدهای کودک

نشانی: شهرک غرب، ایران زمین شمالی، جنب شهر کتاب فرهنگسرای ابن سینا

تلفن رزرو: ۰۹۳۷۶۰۶۲۳۰۳ – ۰۹۱۹۲۴۹۲۱۰۰

روابط عمومی هوهوچی چی

#تئاتر #نمایش