تئاتر پلنگ خیال باف

نمایش شاد و موزیکال پلنگ خیال باف

کارگردان: سحر پورفرج

زمان: از ۶ فروردین تا ۱ اردیبهشت

ساعت: ۱۶

نشانی: شهرک غرب، ایران زمین شمالی، جنب شهر کتاب، فرهنگسرای ابن سینا

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۲۴۹۲۱۰۰ – ۰۹۳۷۶۰۶۲۳۰۳

روابط عمومی هوهوچی چی

#نمایش #تئاتر