تمرکز،تعادل,هیجان

یه بازی تعادلی و هیجان انگیز, تنها با چیدن لیوان های پلاستیکی روی هم. منتظریم ببینیم کی چند تا میچینه و تا کجا میتونه ادامه بده😊😉😉