حرف‌های چرخ خیاطی

موضوع:شعر
شاعر: محمد کاظم مزینانی
گروه سنی: ۵ تا ۹ سال
ناشر: #افق
۱۶صفحه‎ ‎

درباره کتاب «حرف‌های چرخ خیاطی »:
کتاب «حرف‌های چرخ خیاطی» مجموعه یازده شعر خیال‌انگیز از حرف‌های نگفته اشیای موجود در خانه است. شما فکر می‌کنید اشیای مورد استفاده‌تان چه حرف و دردودلی دارند؟
قیمت: ۴۰۰۰تومان
تلفن فروش و پخش: ۸۸۹۰۴۸۸۲