دکمه‌ی به درد نخور(بخور)

موضوع: داستان/طنز‏ و فلسفه
نویسنده: مو ویلمس
مترجم: آناهیتا حضرتی
گروه سنی: ۶ تا ۹سال
ناشر:#پرتقال
‏۶۰صفحه‎ ‎

درباره کتاب «دکمه‌ی به درد نخور (بخور)»

زرد قناری یک دکمه قرمز پیدا کرد که می‌تواند آن را فشار دهد. پر آبی و پر قرمز می‌پرسند: «این دکمه به چه دردی می‌خورد؟»
زرد قناری می‌گوید: «هیچی».
پر آبی دکمه قرمز را فشار می‌دهد. او غافلگیر می‌‌شود. برای همین آنها فکر می‌کنند دکمه قرمز، آدم را غافلگیر می‌کند. ولی زرد قناری می‌گوید این دکمه هیچ کاری نمی‌کند.
پر قرمز هم می‌خواهد دکمه قرمز را فشار دهد. او غافلگیر نمی‌شود. برای همین ناراحت می‌شود. پر آبی نتیجه می‌گیرد دکمه قرمز آدم را ناراحت می‌کند. زرد قناری عصبانی می‌شود. می‌گوید این دکمه به هیچ دردی نمی‌خورد. پر آبی پر قرمز باور نمی‌کنند. زرد قناری عصبانی می‌شود و پر آبی و پر قرمز نتیجه می‌گیرند که دکمه قرمز آدم را عصبانی می‌کند…. واقعا دکمه قرمز چه کار می‌کند؟
قیمت: ۸۰۰۰ تومان
تلفن فروش و پخش: ۸۸۹۰۴۸۸۲