مجموعه کارگاه های مادرانه نوجوانانه

هوهوچی چی برگزار می کند:

مجموعه کارگاه های مادرانه – نوجوانانه

زمان: پنج شنبه  از ساعت ۱۱ تا ۱۷

مکان: تهران پارس، اتوبان شهید باقری، ابتدای گلبرگ شرقی، خیابان ملکی (۱۱۱)، کوچه ۱۳۶، پلاک ۱۲، ایستگاه اول هوهوچی چی

۳۰ درصد تخفیف برای ثبت نام کامل بسته پنج شنبه

کارگاه های نوجوان عبارتند از:

       

       

کارگاه های مادرانه عبارتند از:

       

شما می توانید هر یک از این کارگاه ها را نیز به دلخواه شرکت کنید.

روابط عمومی هوهوچی چی

#کارگاه #رویداد