مسابقه بینی ها

اول نوک بینی‌هاشون رو چرب کردند و دستاشون رو هم از پشت بستند. برای تمرین الگویابی باید با بینی‌شون پنبه های رنگی رو برمی‌داشتند و به دو می‌رفتند دم تخته و پنبه رو می‌زدند به چسب کاغذی روی تخته. بعد بازم با دو برمی‌گشتند تا رنگ بعدی رو از بین پنبه‌ها بردارند و بدوند سمت تخته… یک اهنگ هیجان‌انگیز هم اضافه‌کنید به تصورتون از این مدل درس خوندن پارسانا و الیا…
شما بودین عاشق تمرین ریاضی نمی‌شدین؟