نقاشی با آب

حلما داره با آب و سایه نقاشی می‌کشه. این بازی به دلیل تبخیرشدن آب، هم سرعت عمل کودک رو بالا می‌بره، هم فرصت دوباره نقاشی کردن رو بهش می‌ده و در ذهنش فرصت اصلاح‌خطاهای زندگی رو شبیه‌سازی می‌کنه. اشنایی با ابعاد جسم خود، ایجاد سوال برای تغییرات رنگ و جهت و ابعاد سایه با تغییر دادن جای خود کودک نسبت به منبع نور هم از فواید دیگر این بازی ساده و آسان به شمار میاد.