نوزدهمین و بیستمین فهرست کتابهای لاکپشت پرنده

آیین رونمایی نوزدهمین و بیستمین فهرست کتابهای لاکپشت پرنده 

معرفی و تهیه آسان بهترین کتابهای کودک و نوجوان

با امضای نویسندگان و مترجمان کتابهای برگزیده

منتشر شده در پاییز و زمستان ۹۵

کتاب آوازهای سرزمین من نویسنده: مسعود رحمانی

ناشر:#آفتابگردان

گروه سنی: نوجوان

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

کاربرد: آشنایی با موسیقی محلی، افزایش توانمندی

امتیاز: ۴

اردک و غاز به سفر می روند

(از مجموعه کتاب کوچک از غاز و اردک)

نویسنده: تد هیلز

مترجم: مریم رستمی

ناشر:#گیسا

گروه سنی: خردسال، کودک

قیمت: ۸۵۰۰ تومان

کاربرد: آموزش مهارتهای اجتماعی

امتیاز: ۴

آرش کماندار

(مجموعه دو جلدی)

نویسنده: محمدهادی محمدی

ناشر: #موسسه_پژوهشی_تاریخ_ادبیات_کودکان

گروه سنی: کودکان سالهای آخر دبستان

کاربرد:آشنایی با اسطوره های ایرانی

امتیاز: ۴

امپراتور کوتوله سرزمین لی لی پوت نویسنده: جمشید خانیان

ناشر: #افق

گروه سنی: نوجوان

قیمت:۶۰۰۰ تومان

کاربرد: آشنایی با زندگی نوجوان امروزی و آشنایی با فرم تازه روایت

امتیاز:۴

 

بازگشت مارتا

نویسنده: جرمانو زولو

مترجم: سوسن علومی

ناشر:#نشر کودکان

گروه سنی: کودک

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

کاربرد: تقویت روحیه پرسشگری

امتیاز: ۴

 

زیر نور ماه شیشه ای

نویسنده: ژاکلین وودسون

مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی

ناشر:#افق

گروه سنی: نوجوان

قیمت: ۷۵۰۰ تومان

کاربرد: آشنایی با زندگی یک نوجوان معتاد، تقویت روحیه انسان دوستی

امتیاز: ۵

 

بیرون ذهن من

نویسنده: شارون ام دریپر

مترجم: آنتیا یار محمدی

ناشر:#پیدایش

گروه سنی: نوجوان

قیمت: ۲۳۰۰۰ تومان

کاربرد: افزایش اعتماد به نفس و توانمندی کودکان با نیازهای ویژه و پذیرش تفاوتهای ظاهری

امتیاز:۵

 

زیبا صدایم کن

نویسنده: فرهاد حسن زاده

ناشر:#کانون_پرورش_فکری_کودک_ونوجوان

گروه سنی: نوجوان

قیمت: ۵۵۰۰ تومان

کاربرد: بهبود رابطه عاطفی فرزند و والدین، مواجهه با مشکلات زندگی و پیدا کردن راه حل

امتیاز: ۴

 

سیب کچل

نویسنده: محمدرضا شمس

ناشر:#پیدایش

گروه سنی: کودک

کاربرد: پرورش تخیل

امتیاز:۵

 

روزنامه فروش

نویسنده: وینس واتر

مترجم: پروین علیپور

ناشر:#چشمه

گروه سنی: نوجوان

کاربرد: مناسب برای نوجوانان با نیازهای ویژه و افزایش اعتماد به نفس

امتیاز: ۵

 

آناهید، ملکه سایه ها

نویسنده: جمال الدین اکبری

ناشر:#محراب_قلم

گروه سنی: نوجوان

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

کاربرد: آشنایی با زمان پیش از اسلام، آشنایی با رمان تاریخی

امتیاز: ۵