هزار هزار هزار مو یه پیشونی دو ابرو

موضوع:شعر
شاعر: مصطفی رحماندوست
گروه سنی: ۵ تا ۹ سال
ناشر: #افق
۱۶صفحه‎ ‎

درباره کتاب «هزار هزار مو یه پیشونی دو ابرو»:
مجموعه اشعار شیرین مصطفی رحماندوست با ایجاد خلاقیت و پرورش ذهن کودک در این کتاب آماده شده است.
قیمت: ۶۰۰۰ تومان
تلفن فروش و پخش: ۸۸۹۰۴۸۸۲