وقتی تو خوشحالی

موضوع: داستان/ ارتباطات
نویسنده: آیلین اسپینلی
مترجم” فراز پندار
گروه سنی: ۵ تا ۸ سال
ناشر: #نردبان
۳۲ صفحه‎ ‎

درباره کتاب «وقتی تو خوشحالی»:
«وقتی تو خوشحالی» مجموعه‌ای از کارهایی است که خانواده برای خوشحالی فرزندشان می‌کنند. آن‌ها بایستی بدانند که خانواده چقدر برایتان ارزش قائلند و چقدر آن‌ها را دوست دارند. به کسانی که دوست داریم عشق را یادآوری کنیم.
قیمت: ۴۰۰۰ تومان
تلفن شفروش و پخش: ۸۸۹۰۴۸۸۲