واگن جشن تولد

واگن جشن تولد

این واگن برای برگزاری مراسم کودکان طراحی شده  تا در مناسبتها و خاطرات زیبایتان شما را همراهی کند.

کوپه های این واگن عبارتند از:

 

جشن یک ستاره سه ساعت استفاده از سالن – بازیهای هدفمند گروهی – اجرای موسیقی و نورپردازی – مراسم کیک و کادو با نمایش عروسکی
جشن پرستاره سه ساعت استفاده از سالن – بازیهای هدفمند گروهی – اجرای موسیقی و نورپردازی – مراسم کیک و کادو با نمایش عروسکی – اجرای موسیقی زنده با حضور عمو یا خاله موسیقی
جشن ستاره بارون سه ساعت استفاده از سالن – بازیهای هدفمند گروهی – اجرای موسیقی و نورپردازی – مراسم کیک و کادو با نمایش عروسکی – اجرای موسیقی زنده با حضور عمو یا خاله موسیقی – تهیه یک خبرنامه چهارصفحه ای از جشن تولد با یادگاری از تمام مهمانها
جشن ستاره دنباله دار از ابتدا تا انتهای آن یک سناریوی هدفمند با حضور همه بچه ها در قالب چند مرحله هیجانی و جذاب اجرا می شود. مثلا د%