کارگاه شعبده بازی

هوهوچی چی برگزار می کند:

کارگاه شعبده بازی

زمان: سه شنبه ۲۰ تیر

ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰

مخاطب: ۶ تا ۱۲ سال

هزینه: ۲۵۰۰۰ تومان

مکان: تهران پارس،  اتوبان شهید باقری، ابتدای گلبرگ شرقی، خیابان ملکی (۱۱۱)، کوچه ۱۳۶، پلاک ۱۲، ایستگاه اول هوهوچی چی

تلفن تماس: ۷۷۸۶۴۸۸۰، ۰۹۱۹۰۷۰۷۲۴۶

روابط عمومی هوهوچی چی

#رویداد #کارگاه