گردنبند به سبک ترنج

کاردستی‌ها می‌توانند علاوه بر سرگرمی، کارا هم باشند؛ کافی‌ست وسواس‌های همیشه بهترین بودن و نگرانی‌های قضاوت مردم را کنار بگذاریم تا به کودکمان اجازه بدهیم باور کند کارش واقعا خوب است! حتا اگر کیفی مقوایی باشد با کاربری استفاده دریک مهمانی مهم.