بازی آرزوهای کودکانه!

آرزوهای کودکانه!
ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺩﺍ ﻭ ﯾﺎ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪ ﯼ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﺮﺩﻥ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪ .
ﺷﺎﺧﻪ ﯼ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﻓﺮﻭ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪ، ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﮐﻨﯿﺪ . ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺭﺍ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﮐﻮﺩﮎ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ. ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻮﻩ ﯼ
ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ .
ﺑﺎ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﯾّﺎﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﯿﻨﯽ ‏( ﺣﺪﻭﺩﺍً ﺳﻦ ۶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ‏) ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ.

کارگاه اموزشی لمس حیوانات(خزندگان) – ۱۴تیرماه

کارگاه اموزشی لمس حیوانات
با هدف أنس و ألفت کودکان و حیوانات با مبحث خزندگان

با حضور مار پیتون
مارمولک ایگوانا
لاک پشت خشکی
لاک پشت برکه ای
بچه تمساح

زمان:یکشنبه ١۴ تیر ماه ساعت ١٧الی ١٨ و ساعت ١٨ الی ١٩
کلبه کودکی
٠٩١٢۵١٣۴۵۴٣
٨٨٠٧۶۶۵٢

گروه سن ۴ تا ۶ و ٧ تا ١۴ سال
ادرس: بلوار دریا. رامشه. توحید دوم شرقی. پلاک ۵۶
موسسه اتی
کلبه کودکی

یک بازی کودکانه و هدفمند!

کودکتان را دکتر فرضی حساب کنید و خودتان را بیمار در حین بازی به مطب فرضی کودک بروید بعد به او بگویید که کودکی دارید به نام فلانی توجه داشته باشید از اسم کودک استفاده نکنید چرا که کودک دیگر با شما بازی را ادامه نمی دهد.
بعد که به مطب ایشان رفتید از خود او برای علت کارش سئوال کنید به طور مثال : آقای دکتر فرزند م وسایلش را جمع نمی کند؛ تکلیفش را انجام نمی دهد ؛ حرفهای زشت می زند. ویا سلام نمی دهد؛ ویا هر رفتار که موجب خشم شما یا اطرافیان شده از او بپرسید. توجه داشته باشید کودک جواب سوال را از پیش می داند:
حالا آقای دکتر شما می گویید چرا این رفتار از او سرزده کودک کمی در اینجا به عنوان دکتر فکر می کند و می داند ( کودک فرضی شما ) خودش است و بعد از کمی اندیشه به شما جواب می دهد . مثلا تو چرا به بچه ات آن اسبابازی را ندادی و برسر من داد زدی و غیره …. خوب بازی را ادامه دهید و به آقای دکتر بگویید به نظر شما رفتار کودک من اشتباه بوده یا نبوده ؟ جواب کودک آری ….. در ادامه آقای دکتر وقتی این رفتار از او سر می زند باید به کنار پنجره برود و فکر منفی یا ناراحت کننده را از خود دور کند و از سرش بیرون بندازه مگر نه ؟ جواب آری. و بازی تمام میشود.
هدف : کودک با این بازی هم از دکتر شدن حس بزرگی و خود باوری پیدا می کند و علت رفتار نادرستش از زبان کودکیش به شما بازگو می کند و با بازی احساسش را بیان می کند.