سرزمین رویایی لیلیپوت

IMG_20170112_024552می‌خوایم بریم شهرمشاغل و بچه ها با مشاغل در ابعاد کوچک آشنا بشن😃

🚂زمان: شنبه ٢ بهمن ساعت۱۲-۱۴:۳۰
🚂مکان: اتوبان باقری جنوب . خیابان ۱۹۶ غربی . خیابان اردیبهشت جنب شهرداری
🚂مناسب ۱-۱۲ سال
🚂ظرفیت محدود ۲۵ مادروکودک
🚂هزینه: هرکودک و یک همراه ٣٠٠٠٠ تومان(کودک زیر دوسال مبلغ ۲۰۰۰۰تومان)
گروه #گردش با هوهوچی‌چی:
https://telegram.me/joinchat/BpsGuD8dRMY5XihYCXiWMQ

کانال هوهوچی‌چی قطار بازی و شادی بچه‌ها:
t.me/huhuchichi