مکعب های دکمه دار

هوهوچی چی برگزار می کند:

از سری کارسوق های بازی با لگو، مکعب های دکمه دار

اجرای کارسوق: چهاردست و پا

مخاطب: ۶ تا ۱۲ سال

زمان: یکشنبه ۸ مرداد ۹۶

ساعت: ۱۵

هزینه: ۲۲۰۰۰ تومان

هزینه ثبت نام دوره ۷ جلسه ای ۱۲۰۰۰۰ تومان

برای اطلاعات بیشتر با ایستگاه اول هوهوچی چی تماس بگیرید.

تلفن تماس: ۰۹۱۹۰۷۰۷۲۴۶ – ۷۷۸۶۴۸۸۰

نشانی: تهران پارس – اتوبان باقری- ابتدای گلبرگ شرقی – خیابان ملکی (۱۱۱) – کوچه ۱۳۶ – پلاک ۱۲

روابط عمومی هوهوچی چی

#کارگاه #دوره

بازی و ساخت اشیا با گل

هوهوچی چی برگزار می کند:

از سری کارسوق های خاکبازی بازی و ساخت اشیا با گل

اجرای کارسوق: چهاردست و پا

مخاطب: ۶ تا ۱۲ سال

زمان: یکشنبه ۸ مرداد ۹۶

ساعت: ۱۰:۳۰

هزینه: ۲۴۰۰۰ تومان

هزینه ثبت نام دوره ۷ جلسه ای ۱۳۰۰۰۰ تومان

برای اطلاعات بیشتر با ایستگاه اول هوهوچی چی تماس بگیرید.

تلفن تماس: ۰۹۱۹۰۷۰۷۲۴۶ – ۷۷۸۶۴۸۸۰

نشانی: تهران پارس – اتوبان باقری- ابتدای گلبرگ شرقی – خیابان ملکی (۱۱۱) – کوچه ۱۳۶ – پلاک ۱۲

روابط عمومی هوهوچی چی

#کارگاه #دوره

ورود به دنیای الکترونیک

هوهوچی چی برگزار می کند:

از سری کارسوق های ساخت کیت ورود به دنیای الکترونیک

اجرای کارسوق: چهاردست و پا

مخاطب: ۶ تا  ۱۲ سال

زمان: شنبه ۷ مرداد ۹۶

ساعت: ۱۵

هزینه: ۲۴۰۰۰ تومان

هزینه ثبت نام دوره ۷ جلسه ای ۱۳۰۰۰۰ تومان

برای اطلاعات بیشتر با ایستگاه اول هوهوچی چی تماس بگیرید.

تلفن تماس: ۰۹۱۹۰۷۰۷۲۴۶ – ۷۷۸۶۴۸۸۰

نشانی: تهران پارس – اتوبان باقری- ابتدای گلبرگ شرقی – خیابان ملکی (۱۱۱) – کوچه ۱۳۶ – پلاک ۱۲

روابط عمومی هوهوچی چی

#کارگاه #دوره

شکل بازی با چوب کبریت

هوهوچی چی برگزار می کند:

از سری کارسوق های بازی ریاضی شکل بازی با چوب کبریت

با همکاری تیم محتوایی و اجرایی چهاردست و پا

مخاطب: ۶ تا ۱۲ سال

زمان: شنبه ۷ مرداد ۹۶

ساعت: ۱۰:۳۰

هزینه: ۲۲۰۰۰ تومان

هزینه ثبت نام دوره اول ۷ جلسه ای ۱۲۰۰۰۰ تومان

برای اطلاعات بیشتر با ایستگاه اول هوهوچی چی تماس بگیرید.

تلفن تماس: ۰۹۱۹۰۷۰۷۲۴۶ – ۷۷۸۶۴۸۸۰

نشانی: تهران پارس – اتوبان باقری- ابتدای گلبرگ شرقی – خیابان ملکی (۱۱۱) – کوچه ۱۳۶ – پلاک ۱۲

روابط عمومی هوهوچی چی

#کارگاه #دوره

نقاشی خلاق

هوهوچی چی برگزار می کند:

کارگاه نقاشی خلاق

زمان: شنبه ها

ساعت: ۱۵ تا ۱۶:۳۰

مخاطب: ۶ سال به بالا

هزینه دوره برای هرماه: ۱۲۰ هزار تومان

مکان: تهران پارس، اتوبان شهید باقری، ابتدای گلبرگ شرقی، خیابان ملکی (۱۱۱)، کوچه ۱۳۶، پلاک ۱۲، ایستگاه اول هوهوچی چی

تلفن تماس: ۷۷۸۶۴۸۸۰، ۰۹۱۹۰۷۰۷۲۴۶

روابط عمومی هوهوچی چی

#رویداد #کارگاه

کارگاه نخ رنگ بازی

هوهوچی چی برگزار می کند:

کارگاه نخ رنگ بازی

زمان: دوشنبه ۱۹ تیر ماه

ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰

مخاطب: دو گروه ۳ تا ۵ و ۶ تا ۱۲ سال

مکان: تهران پارس، اتوبان شهید باقری، ابتدای گلبرگ شرقی، خیابان ملکی (۱۱۱)، کوچه ۱۳۶، پلاک ۱۲، ایستگاه اول هوهوچی چی

تلفن تماس: ۷۷۸۶۴۸۸۰، ۰۹۱۹۰۷۰۷۲۴۶

روابط عمومی هوهوچی چی

#رویداد #کارگاه

ستاره شوید

هوهوچی چی برگزار می کند:

کارگاه ستاره شوید

قصه تا نمایش در کارگاه نمایش خلاق و کلاس باله:

در کوپه اول قصه را می سازیم

در کوپه دوم با وسایل دست ساز موسیقی را می سازیم

در کوپه سوم با موسیقی به نقش کاراکترهای قصه در می آییم

و در کوپه چهارم …

منتظر اجرای مسافر کوچوهای هوهوچی چی باشید!

زمان: یکشنبه ها و سه شنبه ها

مخاطب: کودکان و نوجوانان علاقه مند به قصه گویی و بازیگوشی

مکان: تهران پارس، اتوبان شهید باقری، ابتدای گلبرگ شرقی، خیابان ملکی (۱۱۱)، کوچه ۱۳۶، پلاک ۱۲، ایستگاه اول هوهوچی چی

تلفن تماس: ۷۷۸۶۴۸۸۰، ۰۹۱۹۰۷۰۷۲۴۷

#رویداد #کارگاه

کارگاه شعبده بازی

هوهوچی چی برگزار می کند:

کارگاه شعبده بازی

زمان: سه شنبه ۲۰ تیر

ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰

مخاطب: ۶ تا ۱۲ سال

هزینه: ۲۵۰۰۰ تومان

مکان: تهران پارس،  اتوبان شهید باقری، ابتدای گلبرگ شرقی، خیابان ملکی (۱۱۱)، کوچه ۱۳۶، پلاک ۱۲، ایستگاه اول هوهوچی چی

تلفن تماس: ۷۷۸۶۴۸۸۰، ۰۹۱۹۰۷۰۷۲۴۶

روابط عمومی هوهوچی چی

#رویداد #کارگاه

پیتزای مخصوص من

هوهوچی چی برگزار می کند:

کارگاه پیتزای مخصوص من

آشنایی با عادت های غذایی متفاوت

تشخیص غذای سالم از ناسالم

آموزش تجربی پخت پیتزا

پرورش خلاقیت با ترکیب دلخواه مواد

تمرین صبوری و کار گروهی

مواد لازم:

خمیر نمیه آماده پیتزا، پنیر رنده شده، محتویات پیتزا به دلخواه، ذوق و خلاقیت کودک و خود کودک

زمان: چهارشنبه ۲۱ تیر ماه

ساعت: ۱۶ تا ۱۷:۳۰

مخاطب: دو گروه ۳ تا ۵ و ۶ تا ۱۲ سال

هزینه: ۲۵۰۰۰ تومان

نشانی: تهران پارس، اتوبان شهید باقری، ابتدای گلبرگ شرقی، خیابان ملکی (۱۱۱)، کوچه ۱۳۶، پلاک ۱۲، ایستگاه اول هوهوچی چی

تلفن تماس: ۷۷۸۶۴۸۸۰ – ۰۹۱۹۰۷۰۷۲۴۶

روابط عمومی هوهوچی چی

#رویداد #کارگاه

 

مجموعه کارگاه های مادرانه نوجوانانه

هوهوچی چی برگزار می کند:

مجموعه کارگاه های مادرانه – نوجوانانه

زمان: پنج شنبه  از ساعت ۱۱ تا ۱۷

مکان: تهران پارس، اتوبان شهید باقری، ابتدای گلبرگ شرقی، خیابان ملکی (۱۱۱)، کوچه ۱۳۶، پلاک ۱۲، ایستگاه اول هوهوچی چی

۳۰ درصد تخفیف برای ثبت نام کامل بسته پنج شنبه

کارگاه های نوجوان عبارتند از:

       

       

کارگاه های مادرانه عبارتند از:

       

شما می توانید هر یک از این کارگاه ها را نیز به دلخواه شرکت کنید.

روابط عمومی هوهوچی چی

#کارگاه #رویداد