گردنبند به سبک ترنج

کاردستی‌ها می‌توانند علاوه بر سرگرمی، کارا هم باشند؛ کافی‌ست وسواس‌های همیشه بهترین بودن و نگرانی‌های قضاوت مردم را کنار بگذاریم تا به کودکمان اجازه بدهیم باور کند کارش واقعا خوب است! حتا اگر کیفی مقوایی باشد با کاربری استفاده دریک مهمانی مهم.

حیوانات قاشقی

ساخت حیوان های مختلف با قاشق 🐭🐹🐰🦊🐻🐼🐶🐨🐯🦁🐷🐮🐽🐸🐵🐱
ایده و ساخت از کوروش 👏👍😍
منتظر عکس قاشق های شما هستیم.