ایده ای برای کاردستی: پنگوئن های سرمایی

ایده ای برای کاردستی:

پنگوئن های سرمایی

ابزار لازم: بطری آب معدنی، پنبه، پارچه نمدی، کاغذ رنگی و چسب

بطری آب معدنی را با پنبه پر کنید و به دلخواه آن را تزئین کنید.

روابط عمومی هوهوچی چی

#کاردستی

 

مزرعه من

مزرعه من

برای کودکان داشتن مزرعه واقعی در ابعاد کوچک بسیار جذاب است و خلاقیت آنها را نیز تقویت می کند.

کافی در یک سینی یا ظرفی مستطح با خاک واقعی مزرعه کوچکی بسازید و اجازه دهید هرطور که دوست دارد آن را تزئین کند.

روابط عمومی هوهوچی چی

#محیط_زیست

#کاردستی

کاردستی تاج پادشاهی

ایده ای برای کاردستی:

تاج پادشاهی

ابزار: بشقاب یک بار مصرف، ماژیک

برای ساخت این کار دستی باید یک بشقاب یک بار مصرف را مانند تکه های پیتزا برش دهید به شرط اینکه توسط حلقه بیرونی بشقاب به هم متصل بمانند. سپس هر برش را تا بزنید و روی آن را به سلیقه خود تزئین کنید.

روابط عمومی هوهوچی چی

#کاردستی

کاردستی مار کاغذی

ایده ای برای کاردستی

مار کاغذی

ابزار مورد نیاز: کاغذ رنگی و چسب

این کاردستی بسیار آسان است کافی است کاغذها را به شکل نوار برش دهید. سپس نوارها را به صورت حلقه های تو در تو به هم چسب بزنید و صورت مار را به سلیقه خود تزئین کنید.

روابط عمومی هوهوچی چی

#کاردستی

 

 

نقاشی با شکل دست

نقاشی با شکل دست

از کودک خود بخواهید ابتدا شکل دست خود را در حالت های مختلف روی کاغذ بکشد سپس آن را به یک تصویر تبدیل کند.

هرچه کودک در انتخاب تصویر آزادتر باشد خلاقیت او بیشتر تقویت خواهد شد.

روابط عمومی هوهوچی چی

#کاردستی #نقاشی