نوشته‌ها

بازی ماهیگیری

بازی ماهیگیری

با یک آهن ربا و گیره کاغذ مانند تصویر ابزار ماهیگیری را بسازید.
این بازی علاوه بر اینکه دقت و تمرکز کودک را افزایش می‌دهد، موجب تقویت قوای تخیل کودک شده که با میزان‌خلاقیت کودکان رابطه مستقیم دارد.

روابط عمومی هوهوچی چی

#بازی

گل یا پوچ لیوانی

بازی گل یا پوچ لیوانی
در این بازی شما جسمی را زیر یکی از لیوان‌ها می‌گذارید و سپس لیوان‌ها را جابه جا می‌کنید. حالا کودک باید حدس بزند که آن‌ جسم زیر کدام لیوان است.
توجه داشته باشید بسته به سن کودک می‌توانید با تعداد جابه جایی لیوان‌ها سطح دشواری بازی را تغییر دهید.
این بازی موجب تقویت حافظه و همچین تمرکز در کودکان و حتی بزرگسالان می‌شود.

روابط عموم هوهوچی چی

#بازی

بازی نقاشی روی سر

بازی نقاشی روی سر
در این بازی بچه‌ها باید با ماژیک روی بشقاب یک بار مصرفی که روی سرشان است نقاشی بکشند.
این بازی برای افزایش هوش فضایی کودکان بسیار موثر است.

روابط عمومی هوهوچی چی

#بازی

بازی و ریاضی

در ایستگاه اول هوهوچی چی:

بازی و ریاضی

در این بازی بچه‌ها به کمک خمیر بازی مفهوم کسر را می آموزند.

روابط عمومی هوهوچی چی

#بازی

بازی و ریاضی

بازی و ریاضی:

آموزش اعداد به کودکان
این بازی یکی از راه‌های خلاقانه برای آموزش اعداد به خردسالان است.کافی است پاکت های رنگی را آماده کنید و روی آن اعداد را بنویسید. سپس کودک چوب بستنی های هر عدد را داخل پاکت خود بگذارد.

روابط عمومی هوهوچی چی

#بازی

رنگ بازی

بازی در ایستگاه اول هوهوچی‌چی:
رنگ بازی

به کودکان اجازه دهید با رنگ انگشتی روی دیوارهای حمام رنگی بازی کند. این رنگها به راحتی از روزی کاشی های حمام پاک می شود.
این بازی موجب تقویت خلاقیت و اعتماد به نفس در کودکان شده و راهی برای تخلیه هیجان محسوب می‌شود.

#بازی

رنگ بازی

رنگ بازی
این بازی موجب تقویت قوه خلاقیت و شجاعت و از همه مهم تر تخلیه هیجانات و انرژی کودکان می‌شود

روابط عمومی هوهوچی چی

#بازی

بازی اسامی

بازی اسامی

مسابقه نوشتن اسامی بی نقطه، یه نقطه، دو نقطه و …
این بازی موجب گسترش دایره لغات و همچین افزایش سرعت عمل و تمرکز در کودکان می‌شود

روابط عمومی هوهوچی چی

#بازی

آب بازی

بازی در ایستگاه اول هوهوچی‌چی:

آب بازی
آب بازی یکی بهترین راه‌ها برای تخلیه انرژی کودکان است و می‌تواند حس هیجان و شادی را آنها ایجاد کند

روابط عمومی هوهوچی چی

#بازی

نخ رنگ بازی

نخ رنگ بازی
بچه‌ها نخ را به رنگ آغشته می‌کنند و روی کاغذ می‌گذارند با تا کردن کاغذ اشکال جالبی به دست می‌آورند.
این بازی علاوه بر تقویت خلاقیت کودکان، مفهوم تقارن را نیز به آنها می آموزد.

روابط عمومی هوهوچی چی

#بازی