نوشته‌ها

کتاب هیولابازی

هیولابازی
نویسنده: کریس ساباتینو
مترجم: پریا بیهق

ناشر: #حوض_نقره
مخاطب:۶ تا ۹ سال
قیمت:۸۰۰۰ تومان
برای خرید با ۱۰% تخفیف با ۷۷۸۶۴۸۸۰ تماس بگیرید

روابط عمومی هوهوچی چی

#کتاب

کتاب دایناسوربازی

دایناسوربازی

نویسنده: کریس ساباتینو
مترجم: پریا بیهق

ناشر: #حوض_نقره
مخاطب:۸ تا ۱۲ سال
قیمت:۸۰۰۰ تومان
برای خرید با ۱۰% تخفیف با ۷۷۸۶۴۸۸۰ تماس بگیرید

روابط عمومی هوهوچی چی

#کتاب

 

کتاب وحشی ترین ها و مسخره ترین ها و بامزه‌ترین‌ها و خفن‌ترین‌های دنیا

وحشی ترین ها و مسخره ترین ها و بامزه‌ترین‌ها و خفن‌ترین‌های دنیا

نویسنده: ژان پین

مترجم: فاطمه خوشرو

موضوع: رکوردهای جهانی

ناشر: #حوض_نقره

مخاطب: ۷ تا ۱۲ سال
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان
برای خرید با ۱۰% تخفیف با ۷۷۸۶۴۸۸۰ تماس بگیرید

روابط عمومی هوهوچی چی

#کتاب