نوشته‌ها

مکعب های دکمه دار

هوهوچی چی برگزار می کند:

از سری کارسوق های بازی با لگو، مکعب های دکمه دار

اجرای کارسوق: چهاردست و پا

مخاطب: ۶ تا ۱۲ سال

زمان: یکشنبه ۸ مرداد ۹۶

ساعت: ۱۵

هزینه: ۲۲۰۰۰ تومان

هزینه ثبت نام دوره ۷ جلسه ای ۱۲۰۰۰۰ تومان

برای اطلاعات بیشتر با ایستگاه اول هوهوچی چی تماس بگیرید.

تلفن تماس: ۰۹۱۹۰۷۰۷۲۴۶ – ۷۷۸۶۴۸۸۰

نشانی: تهران پارس – اتوبان باقری- ابتدای گلبرگ شرقی – خیابان ملکی (۱۱۱) – کوچه ۱۳۶ – پلاک ۱۲

روابط عمومی هوهوچی چی

#کارگاه #دوره

بازی و ساخت اشیا با گل

هوهوچی چی برگزار می کند:

از سری کارسوق های خاکبازی بازی و ساخت اشیا با گل

اجرای کارسوق: چهاردست و پا

مخاطب: ۶ تا ۱۲ سال

زمان: یکشنبه ۸ مرداد ۹۶

ساعت: ۱۰:۳۰

هزینه: ۲۴۰۰۰ تومان

هزینه ثبت نام دوره ۷ جلسه ای ۱۳۰۰۰۰ تومان

برای اطلاعات بیشتر با ایستگاه اول هوهوچی چی تماس بگیرید.

تلفن تماس: ۰۹۱۹۰۷۰۷۲۴۶ – ۷۷۸۶۴۸۸۰

نشانی: تهران پارس – اتوبان باقری- ابتدای گلبرگ شرقی – خیابان ملکی (۱۱۱) – کوچه ۱۳۶ – پلاک ۱۲

روابط عمومی هوهوچی چی

#کارگاه #دوره

ورود به دنیای الکترونیک

هوهوچی چی برگزار می کند:

از سری کارسوق های ساخت کیت ورود به دنیای الکترونیک

اجرای کارسوق: چهاردست و پا

مخاطب: ۶ تا  ۱۲ سال

زمان: شنبه ۷ مرداد ۹۶

ساعت: ۱۵

هزینه: ۲۴۰۰۰ تومان

هزینه ثبت نام دوره ۷ جلسه ای ۱۳۰۰۰۰ تومان

برای اطلاعات بیشتر با ایستگاه اول هوهوچی چی تماس بگیرید.

تلفن تماس: ۰۹۱۹۰۷۰۷۲۴۶ – ۷۷۸۶۴۸۸۰

نشانی: تهران پارس – اتوبان باقری- ابتدای گلبرگ شرقی – خیابان ملکی (۱۱۱) – کوچه ۱۳۶ – پلاک ۱۲

روابط عمومی هوهوچی چی

#کارگاه #دوره

شکل بازی با چوب کبریت

هوهوچی چی برگزار می کند:

از سری کارسوق های بازی ریاضی شکل بازی با چوب کبریت

با همکاری تیم محتوایی و اجرایی چهاردست و پا

مخاطب: ۶ تا ۱۲ سال

زمان: شنبه ۷ مرداد ۹۶

ساعت: ۱۰:۳۰

هزینه: ۲۲۰۰۰ تومان

هزینه ثبت نام دوره اول ۷ جلسه ای ۱۲۰۰۰۰ تومان

برای اطلاعات بیشتر با ایستگاه اول هوهوچی چی تماس بگیرید.

تلفن تماس: ۰۹۱۹۰۷۰۷۲۴۶ – ۷۷۸۶۴۸۸۰

نشانی: تهران پارس – اتوبان باقری- ابتدای گلبرگ شرقی – خیابان ملکی (۱۱۱) – کوچه ۱۳۶ – پلاک ۱۲

روابط عمومی هوهوچی چی

#کارگاه #دوره

کارگاه پایش رشد فرزندان

هوهوچی چی برگزار می کند:

راهنمای فرزند خود در آموزش باشیم

پایش رشد فرزندان

برای آرامش و بهداشت روان والدین

مدرس: سرکار خانم رقیه خلج

با ۴۰ سال سابقه حضور در عرصه های مختلف آموزش و پرورش ابتدایی

مخاطب: مادرانی که کودکان ۵ تا ۱۳ ساله دارند

زمان: تیرماه ۹۶

شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲

مهلت ثبت نام: تا پایان خرداد

هزینه ثبت نام (برای پنج جلسه): صد هزار تومان

سپردن بچه ها به کوپه بازی برای شرکت کنندگان رایگان است.

تلفن تماس:  ۰۹۱۹۰۷۰۷۲۴۶ – ۷۷۸۶۴۸۸۰

نشانی: تهران پارس، اتوبان شهید باقری، ابتدای گلبرگ شرقی، خیابان ملکی (۱۱۱)، کوچه ۱۳۶، پلاک ۱۲

روابط عمومی هوهوچی چی

#رویداد

#دوره