نوشته‌ها

از رهاسازی تا نمایش خلاق

هوهوچی چی برگزار می کند:

از رهاسازی تا نمایش خلاق

یکشنبه ها از ساعت ۹ تا ۱۰

برای ۶ تا ۷٫۵ ساله ها

سه شنبه ها از ساعت ۹ تا ۱۰

برای ۸ تا ۱۲ ساله ها

هزینه دوره در ماه: ۸۰ هزار تومان

تلفن تماس جهت ثبت نام: ۰۹۱۹۰۷۰۷۲۴۶ – ۷۷۸۶۴۸۸۰

نشانی: تهران پارس، اتوبان شهید باقری، ابتدای گلبرگ شرقی، خیابان ملکی(۱۱۱)،  کوچه ۱۳۶، پلاک ۱۲

روابط عمومی هوهوچی چی

#دوره_آموزشی

#رویداد

یوگای کودکان

هوهوچی چی برگزار می کند:

یوگای کودکان

دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت ۹ تا ۱۰

مناسب برای ۶ تا ۱۲ سال

هزینه دوره در ماه: ۸۰ هزار تومان

تلفن تماس جهت ثبت نام: ۰۹۱۹۰۷۰۷۲۴۶ – ۷۷۸۶۴۸۸۰

نشانی: تهران پارس، اتوبان شهید باقری، ابتدای گلبرگ شرقی، خیابان ملکی(۱۱۱)،  کوچه ۱۳۶، پلاک ۱۲

روابط عمومی هوهوچی چی

#دوره_آموزشی

#رویداد

باله ی کودکان

هوهوچی چی برگزار می کند:

باله ی کودکان

شنبه ها از ساعت ۹ تا ۱۰

مناسب برای ۶ تا ۱۲ سال

هزینه دوره در ماه: ۸۰ هزار تومان

تلفن تماس جهت ثبت نام: ۰۹۱۹۰۷۰۷۲۴۶ – ۷۷۸۶۴۸۸۰

نشانی: تهران پارس، اتوبان شهید باقری، ابتدای گلبرگ شرقی، خیابان ملکی(۱۱۱)،  کوچه ۱۳۶، پلاک ۱۲

روابط عمومی هوهوچی چی

#دوره_آموزشی

#رویداد

کارگاه موسیقی i-رشد

کارگاه های موسیقی گروه” i- رشد “

چهارشنبه :
موسیقی مادر و کودک ( ٢تا٣ سال )
ساعت ١٣ تا ١۴ و ١٧ تا ١٨

بازی و موسیقی ( ٣ تا ۵ سال )
ساعت ١۴ تا ١۵ و١۶ تا ١٧

خلاقیت موسیقی ( +۵ سال )
ساعت ١٨ تا ١٩

تمبک گروهی کودکان ( + ۵ سال )
ساعت ١٩ تا ٢٠

گروه همخوانی کودکان ( + ۵ سال )
ساعت ١٧ تا ١٨

گروه همخوانی مادران
ساعت ١۴ تا ١۵ و ١۶ تا ١٧

هر ترم ١٠ جلسه + یک جلسه کنسرت میباشد

نشانی خانه کودک ابو علی سینا:
خیابان ستارخان- روبه روی آتش نشانی-خیابان صحرایی- ضلع شمال میدان صحرایی
۴۴٢٧٧٠۵۵ – ٠٩١٢٣١٠٢٢١٧جانلو
شروع کلاس ها از چهارشنبه ٩۴/١٠/٢٣ و اخرین مهلت ثبت نام قطعی دوشنبه ٩۴/١٠/٢١ میباشد

#کارگاه #دوره_آموزشی #کودک