نوشته‌ها

ایده‌ای برای ساخت قاب کاغذ یادداشت

ایده‌ای برای ساخت قاب کاغذ یادداشت

روی یک‌ تکه چوب کاغذهای یادداشت را بچسبانید و با مواد طبیعی آن را تزئین کنید

می توانید کاغذهای یادداشت را نیز با قسمت های سفید یا نوشته نشده کاغذهای باطله بسازید.

روابط عمومی هوهوچی چی

#محیط_زیست

مجموعه مواد طبیعی

مجموعه مواد طبیعی

به کودکان‌ اجازه دهید با گشتن در محیط اطراف برای خود مجموعه ای از مواد طبیعی جمع آوردی کنند
داشتن کلکسیون موجب تقویت حس مسئولیت پذیری می‌شود

روابط عمومی هوهوچی چی

#محیط_زیست

نقاشی با مواد طبیعی

ایده‌هایی برای نقاشی‌ های خلاقانه با مواد طبیعی مانند میوه درخت کاج و برگ و …

به فرزندتان این فرصت را دهید تا با ترکیب نقاشی و مواد مواد طبیعی نقاشی های خلاقانه ای بکشند.

روابط عمومی هوهوچی چی

#محیط_زیست